top of page

     Tasarımda “fonksiyonellik”, ”proporsiyon”ve “estetik” benim esaslarımdır.     Tasarlanan bir mekanda tüm ihtiyaçların giderildiği fonksiyonel çözümler olmalı ki  işlevsel olarak yaşamdan tam randıman alınabilsin.Bir mekanda doluluktan bahsedildiği kadar boşluktan da bahsedilmelidir. Kainat bu prensipler üzerine bir boşlukta yaratılmıştır diyebiliriz. 
        Canlı cansız tüm varlıklar tüm ölçüleri ile bir düzen içinde "proporsiyon"  dengesi ile yaratılmıştır ki Biz buna "oran-orantı" diyoruz. Doğadaki her şeyin belli bir aritmetik içindeki yaratılmış bu denge değerinin kusursuz haline "Altın oran" denir,Abartıdan uzak dengeli bir oran mekanda ve yaşamda  olmazsa olmazdır.

           Estetik bu orana eklenmiş duyguya hitap eden “duyarlılığı” temsil eder.

bottom of page